Πίνακας ΠεριεχομένωνΕφαρμογές για Υπολογιστές

Ανάκτηση Δεδομένων: Εδώ θα βρείτε εφαρμογές που αφορούν την ανάκτηση δεδομένων που έχετε χάσει από αβλεψία ή από αστοχία υλικού

Γραφείο/Επιχείρηση: Εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά βάση σε γραφεία και επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα σουΐτες γραφείου (Libre office), λογιστικά προγράμματα, έσοδα-έξοδα κτλ.

Βίντεο: Εφαρμογές που έχουν να κάνουν με επεξεργασία αλλά και αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.

Ήχος: Εφαρμογές που έχουν να κάνουν με επεξεργασία αλλά και αναπαραγωγή ήχου.

Εγγραφή δίσκων: Εφαρμογές που αφορούν την εγγραφή CD/DVD.

Εικόνα/Σχέδιο:Διάβασε Περισσότερα Εδώ.