Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (US Department of Defense) διερευνά το αν αξίζει ή όχι να χρησιμοποιεί λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης για να ταξινομεί τις πληροφορίες και να ελέγχει ποιος λαμβάνει πρόσβαση σε αυτές.

Είναι δύσκολο για την Τεχνητή Νοημοσύνη να διαβαθμίζει τις πληροφορίες σε εμπιστευτικές, άκρως απόρρητες κλπ. Είναι κάτι που οι μηχανές δεν μπορούν να κάνουν ακόμα, δεδομένου ότι δεν κατανοούν πραγματικά τα έγγραφα και τον γραπτό λόγο.

Συνεπώς, οι κυβερνητικοί αναλυτές πρέπει να επισημάνουν τις αναφορές πληροφοριών και τα έγγραφα κάτω από συγκεκριμένες ετικέτες σύμφωνα με τους εσωτερικούς…Διάβασε Περισσότερα Εδώ.