Σε κρίσιμα έργα ύδρευσης σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, το σημαντικότερο ποσοστό των νέων πόρων από το ΕΣΠΑ

Σε έργα ύδρευσης οδήγησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που εξασφάλισε κατά την αύξηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, την οποία πέτυχε πέρυσι.

Σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και τις οικείες ΔΕΥΑ, προχώρησε η σχετική πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος», για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη και χρηματοδότηση, στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και Διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του…Διάβασε Περισσότερα Εδώ.